Goc Quan Identity V 18  Hợ hợ hợ 

Cảm giác khi chơi 2vs8 thế nào =D

  * Tui thấy quả cười của bản thân hay vc :>
  Artist (cmt đầu tiên)   Nghiêm cấm việc mang hay chia sẻ truyện đi nơi khác