Goc Quan Identity V Chapter Nham Shiet Part 9
  Hợ hợ hợ :D  Hôm qua đã ra mắt Hunter Medusa   :>>>


Cảm nhận của mấy bác khi chơi chị thế nào :D

  Tada    :333


Riêng bản thân tui phải nói là chơi bà chị này rất khó  :)  éo bt dùng 


  4500  Clues của tôi   :))  Thôi kệ đi mua về ngắm là đc 

  Thỉnh thoảng làm vài trận hun thân thiện  :D

    Khi người ta chơi Medusa   :>>>

 1 trận hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn éo xong :D 


  Thề chơi mà sợ vc 

   Jump scare kinh hơn cả Joseph :))


   Đang deco mà cứ nghe thấy tiếng cười vs tiếng chân bạch bạch sợ vcl  :>  éo bt con nào là thật


   Vẫn nhây đc   :) 

  Chị đẹp :>