Goc Quan Identity V Chuyen Muc Luoi Bieng Cua Toi
  Khi bạn quá lười :>


  Nhìn thấy truyện quần nào cũng nhiều chữ ít hình lại éo có hành động mấy :>


  Nó làm tui lười quá :>


  Spoil một chút về truyện tui đang làm :33


  * Đang suy nghĩ về việc edit tiếng rên của Naib :>


 Tui khá quan ngại khi ghi là " ah ahha haa h aaa"  đấy   =)))


  Nhìn ume đúng hem :>