Goc Quan Identity V Hastur X EliHợ hợ hợ :>>>

Lại là artist này đây tui có 1 thông báo nhỏ trước khi vào truyện :DTruyện của Artist này đã đc bày bán trên taobao (nếu bác nào có nhu cầu mua tui gửi link cho) Và nghe bảo là sẽ có H trong truyện (cái này tui ko dám chắc)
Và tui nhận ra là vấn đề lớn ở đây có thể Artist sẽ ko cập nhập thêm chapter mới nữa mấy truyện tui đang dịch ý (vì nếu spoil hết thì ai mua :D )
Tui sẽ hỏi lại Artist này sau :>>>
Hợ hợ hợ lại 1 bộ mới nè =d

Tuy vẫn là cp HasEli :333

 Artist:  https://m.weibo.cn/u/1880459554?uid=1880459554&luicode=10000011&lfid=100103type%3D1%26q%3D%25E7%25AC%25AC%25E4%25BA%2594%25E4%25BA%25BA%25E6%25A0%25BC%25E6%259D%25B0%25E4%25BD%25A3