Goc Quan Identity V Hoa Tu Vong 6    Lịch up truyện vào thứ 6 hàng tuần (maybe)


  

  Mỗi ngày 1 chapter thoi  =W=