Goc Quan Identity V Jack X Naib


Chà cuối cùng vẫn quay lại thuyền này :>Biết gì chưa Jack mới ra skin mới ( thật ra tui biết lâu rồi chỉ chờ comic thôi ) =W=


Đây tada :D

Huhmm đây đc gọi là gì :D nhìn xong thất tội Naib vcl :(

Bức này thì . . . Cạn rồi :DThấy Naib có bộ đôi vs Coor ( Martha) mà vẫn chưa thấy ra :1
Nó như thế này :1 ( Sorry ko thấy ảnh skin đâu)

Skin mèo thì sao nhỉ ? Hay lại bảo là Fanart nốt :1


Chắc từ từ hốt thông tin sau vậy
Jack fanart skin này cx đâu tệ nhỉ


(trong game tui gặp ổng vẫn chạy sấp mặt ) Căn bản nhìn vẫn sợ vãi :D


Vẫn thích Jack chân dài đầu củ cải hơn ( Jack còn đẹp zai chán )Skin mèo :D Cute vc


Quào :D
Thông báo nhỏ :


New survivors ( Embalmer ) 17/12 :D
Hú Hóng đê :D :D :D