Goc Quan Identity V Jack X Naib           Hôm nay đăng sớm do tui còn phải chuẩn bị đồ fes cho ngày mai :3333


  Mai có ai đi fes Japan Wave HN không ?


   Tui định quẩy Naib đi cùng với Yesterday ~

 Mai có khi sẽ đụng gặp nhau =D


   

  Mấy từ trong "" đều là lời nói của tác giả

  " Thời gian trôi qua, tôi yêu em nhiều hơn mỗi ngày"
        


  " Tôi nên làm gì nếu như bỏ chân ra khỏi cái áo choàng?"

     " Trà chiều hôm nay"
  " Tôi muốn. . .  em là của riêng tôi. . ."
  " Cậu bé dễ thương~ em sẵn sàng về nhà với tôi chưa? "


   Artist :  cmt đầu tiên