Goc Quan Identity V Joseph X AesopHuhmm . . . Cặp JackXnaib làm nhiều rồi tui cx nên đổi thuyền chút chứ nhỉ :>>

Tui cx khá thích cặp này nhìn cute vc . . . có mỗi cái là hơi ít ảnh vs comic về cặp này :1


Tui sẽ nói qua về cặp này cho mấy bác nào chưa biết (phòng thôi )

Joseph chắc các bác cx biết rồi nhỉ Photographer ý

Còn bé thụ là Embalmer ( Aesop Carl) bé này chắc chắn sẽ ra mắt nhé :D tui đang hóng bé đây :>>>


Đây game bé thế này Skill thì tui vẫn chưa rõ (maybe) :)Nói thế thôi vào truyện đê .

Comic này chỉ là chút hường nhẹ nhẹ thôi ko có gì hết :3


Bonus thêm chút :D


Chút thông báo nhỏ :

Nếu các bác thích thuyền nào thì nói tui tiếng tui còn biết chứ ko là tui chỉ tìm mấy thuyền tui thấy thôi đấy :1 Ok