Goc Quan Identity V Joseph X Aesop
    Bão đợt 3 


  cuối nhé


  Me: Huhmm cái cảnh này tui tự hỏi đã bao giờ bác đứng ra bảo vệ vk của bác chưa nhỉ ?  Jack  :)

   ( Đừng làm tui thất vọng chứ Jack, nhiều lúc tui đọc mấy comic mà xót cho vk bác vcl)


 Me: Jack ông cần học hỏi Joseph nhiều đấy :> đều là quý tộc vs nhau mà khác xa 1 trời 1 vực từ cách đối xử vs ny đến mấy quả leo tường :D  Hợ hợ hợ nghĩ lại thấy buồn cười :D


   Xong rồi nhé :D

  Ngồi dịch sml luôn