Goc Quan Identity V Joseph X AesopCho mấy thanh niên nào đó luôn giục tui dịch cp này đây :D

Artist: 秋夜咕咕咕
Hợ hợ hợCp này cute vc :3Khá là nhẹ nhàng :>