Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 15
Hợ hợ hợ hôm nay tí thì mất acc game bao công cày :D :D :D


Do tui ăn ở sống lỗi vs đời quá chăng :DJack: Đờ phắc, sao tau vẫn bị rụng tóc vậy :))))

Naib: Vì ông dek chịu dùng lọ thuốc tôi tặng cho chứ sao, người ta đã có lòng tốt thế mà . . . .đáng đời giờ vui chưa :D