Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 21Hợ hợ hợ đây là bộ comic mà tui tâm huyết nhất :1


Artist vừa ra chap mới đã nhảy vào xin dịch ngay :D nhanh vc