Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 26
1 nhân vật mới đã xuất hiện :D


Đoán xem :>>
Chắc chưa đoán ra đâu nhỉ :>

Bùm !!! Surprise :>>

Thấy Hắc cứ hiền hiền sao ý :>


Cái bản tính cục súc của bác đâu rồi :D


Thề hiền vc :)))


Để ý đây giống cái skin Divine nhỉ :D