Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 39Chap này tui thấy khá hay =D

Tui cứ tưởng là đây là một câu chuyện Id5 bình thường ko liên quan đến trang viên hay chết chóc, một câu chuyện mà các sur là học sinh hunt là giáo viên (sur hành sml hunt như cách hunt đã hành sur trong game)

(làm ơn hãy cho bọn em ra khỏi đây)
Tui nghĩ sắp tới sẽ ko còn những vụ tấu hài của học sinh vs giáo viên nữa đâu :1

( Bắt đầu có biến chăng?)