Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 43
   Quay trở lại công việc nào :333

   Không hiểu sao mà cứ đến buổi tối là lại không đăng đc truyện nhỉ :>

Tui đăng cứ bị lỗi tải ảnh á =)))  mệt ghê 

Mong bản update tiếp theo nó sẽ đc cải thiện 

  Tui éo muốn đăng buổi sáng đâu muốn đăng buổi tối cơ 


  Link artist (cmt đầu tiên)