Goc Quan Identity V Nha Tre Idv 8


Chap này lại có thêm nhân vật mới :333
Mấy ông Hunter trong game cứ hành các bé sur cho lắm vào :1 Giờ vào truyện bị chúng nó hành lại cho vui ko :D :D :D Vui quá chứ :D