Goc Quan Identity V Sin P

Tiếp tục hít đợt 2 :D


Artist: https://twitter.com/_aaakokoro?s=07Sau khi đọc xong giờ tui mới biết đây là cá đuối đấy :3 hay thật :>>>Artist: https://bcy.net/u/4043311
Thế thôi toi mất máu quá nhiều rồi ^p^ khăn giấy!!! khăn giấy đâu!!!