How To Flirt Your Crush Namjin Daddy

/Ở tại một không gian khác, Nam Chun và Sóc Chin đã quen nhau rất lâu./

/Gia đình của Sóc Chin là người ngoại quốc. Hôm nay Nam Chun cùng Sóc Chin đi ăn với ba mẹ của Sóc Chin để ra mắt làm quen./

/Nói chung là mọi chuyện cũng êm xuôi, gia đình Sóc Chin rất hài lòng về Nam Chun.

/Nhưng chỉ có một điều là.../

Seokjin: *Nhìn xung quanh bàn tìm kiếm*
-À, đằng kia

Seokjin:
-Daddy, give me the spoon

/Thế là chưa đầy 3 giây sau, Sóc Chin vừa đưa tay nhận cái muỗng trước mặt, thì thêm một cái muỗng khác từ đâu đưa ra nữa./

Seokjin:
-...

Ba của Seokjin:
-...

Người vừa đưa cái muỗng thứ hai cho Seokjin aka Kim Namjoon:
-...

...

...

...

Ba của Seokjin:
-...umh

Ba của Seokjin:
-I thought he called daddy?...

Namjoon:
-...

Seokjin: *Nuốt nước miếng*
-...

/Đôi khi, cái gọi là thói quen cũng không tốt./

-
IQ bắc cực sẽ hiểu :)