Eight

Nhợn Cơ Bắp :  Oaaaaaa!!!

Bánh Gạo :  Sao vậy JungKookie??! :/

Nhợn Cơ Bắp :  Người yêu không chịu cùng em về thăm ba mẹ :(((

Bánh Gạo :  Oh

Bánh Gạo :  Sao thế nhỉ?

Bánh Gạo :  Giận? :/

Nhợn Cơ Bắp :  Anh còn hỏi em!!?

Nhợn Cơ Bắp :  Tại sao anh lại không về cùng em chứ?!!-------------------------------------------------// End chap 8 //-----------------

Danh sách chương: