Jjk Pjm Text Eight

JungKook: Oaaaaaa!!!

Jimin: Sao vậy JungKookie??! :/

JungKook: Người yêu không chịu cùng em về thăm ba mẹ
:(((

Jimin: Oh

Jimin: Sao thế nhỉ?

Jimin: Giận? :/

JungKook: Anh còn hỏi em!!?

JungKook: Tại sao anh lại không về cùng em chứ hả?!!.2B continue.