Jjk Pjm Text Eighty Five

JungKook:  jimin, theo anh nợ thì có phải trả không?

Jimin: tất nhiên rồi

JungKook:  vậy anh đang nợ em một tình yêu mà sao anh không trả???___________________________ End chap 85 _____