Jjk Pjm Text Fifteen

Jimin: JungKook, Jinie-hyung đã hỏi anh

Jimin: Bobo khác kiss ở điểm nào

JungKook: Anh đã trả lời?

Jimin: Chưa :/

Jimin: Anh không biết nên giờ mới hỏi em

JungKook: Quá đơn giản

JungKook: Dùng lưỡi hay không thôi

Jimin: Oh, đúng rồi nhỉ :D

JungKook: Anh thật tình

JungKook: Rõ là ngày nào cũng hôn nhau, vậy mà đến giờ còn không phân biệt nổi bobo với kiss

JungKook: Bảo anh ngốc quả không sai!

Jimin: ...


.2B continue.