Jjk Pjm Text Fifty Five

Jimin: jungkook, anh muốn 'ăn' em

JungKooK: đố anh: 1 con hổ và một con mèo vật tay

JungKooK: con nào thắng?

Jimin: tất nhiên là hổ

JungKooK: con nào bị ăn thịt?

Jimin: còn phải hỏi, mèo chứ sao!

JungKooK: mèo ăn thịt hổ được chứ?

Jimin: có điên mới nghĩ như vậy!

JungKooK: vậy chờ tới khi nào mèo ăn thịt được hổ rồi anh hãy 'ăn' em!!!
.2B continue.