Jjk Pjm Text Fifty Three

JungKooK: em hỏi anh nhé :)))

Jimin:

JungKooK: anh gọi SeokJin là gì?

Jimin: anh

JungKooK: trái ngược với 'không yêu' là...?

Jimin: yêu

JungKooK: anh gọi Jihyun là gì?

Jimin: em

JungKooK: tốt :)))

JungKooK: viết liền các câu trả lời lại đi, jimin :3

Jimin: anh yêu em

JungKooK:

JungKooK: em cũng yêu anh <3
.2B continue.