Jjk Pjm Text Fourty Four


Jimin:  jungkookie, nếu sau này anh và em chia tay

Jimin:  em sẽ đòi quà chứ?

JungKook:  hỏi làm gì khi điều đó sẽ không-bao-giờ xảy ra!?

Jimin:  thì anh chỉ 'nếu' thôi mà :"<

JungKook: tất nhiên là không

JungKook:  em cho anh giữ tất cả còn em đòi mỗi mình anh thôi :)))

Jimin:  vậy ra anh cũng chỉ như những món quà mà em tặng anh thôi sao??? :"<

JungKook:  không

JungKook:  anh là món quà quý giá nhất mà tạo hoá ban tặng cho em <3

Jimin: ủa, anh tưởng mình là do bố mẹ cùng tạo ra chứ? :"<

Jimin:  chẳng lẽ anh là người rừng?? :"<

Jimin:  mà người rừng thì cũng phải có bố mẹ sinh ra rồi mới vứt trong rừng chứ??? :"<

JungKook:  ... =^=

JungKook:  thôi dẹp mẹ đi

JungKook:  không nói nhiều nữa

Jimin: ừ, vậy vào trọng tâm này

Jimin:  mình chia đôi cầu vồng ngày xưa nha

JungKook: wut???

JungKook:  anh không nhớ tụi mình vừa nhắn cái gì phía trên sao?

JungKook:  có cần em cap lại cho anh?

Jimin:  nhưng đó là em nói 'chia tay'

Jimin:  còn anh là 'chia đôi cầu vồng ngày xưa'

Jimin:  khác mà :"<

Jimin:  thôi vậy nhé

Jimin:  mình chấm hết từ đây

Jimin:  bái bai <3

Jimin đã offline 1 giây trước.

JungKook:  ...


.2B continue.