Nine

Seagull_Busan97 :  Jimin, anh đã nói rằng anh sẽ mua bất cứ thứ gì em muốn, phải không :)))

Manggaetteok95 :  Là anh nói

Manggaetteok95 :  Và có vấn đề gì sao, JungKookie?

Manggaetteok95 :  Em đã có thứ mình muốn mua?

Seagull_Busan97 :  :)))

Manggaetteok95 :  Nào, hãy nói ra đi, anh nhất định sẽ mua cho em mà :)))

Seagull_Busan97 :  Em muốn mua anh, Jiminie <3


------------------------------------------------// End chap 9 //----------------

Danh sách chương: