Jjk Pjm Text Nine

JungKook: Jimin, anh đã nói rằng anh sẽ mua bất cứ thứ gì em muốn, phải không :)))

Jimin: Là anh nói

Jimin: Và có vấn đề gì sao, JungKookie?

Jimin: Em đã có thứ mình muốn mua?

JungKook: :)))

Jimin: Nào, hãy nói ra đi, anh nhất định sẽ mua cho em mà :)))

JungKook:  Hứa nhé?

JungKook: Em muốn mua anh, Jiminie <3


.2B continue.