Jjk Pjm Text Ninety Six

JungKook:  em ghét
nhìn mặt anh quá

Jimin:  nói cái gì
đấy? =~=

JungKook:  vì mỗi lần
nhìn anh em lại sợ mình
không kiềm chế nổi
mà............

Jimin:  mà cái gì?
_

JungKook:  nổi thú tính
lên đè anh ra :)

Jimin:  yên tâm đi,
sau này anh sẽ
không bao giờ
xuất hiện trước
mặt em nữa

Jimin:  good bye
:)))

JungKook:  ...  = =


___________________________ End chap 96 _____