Jjk Pjm Text Ninety

Jimin:  jungkookie,
nhớ em quá đi
>.<

JungKook:  vừa gặp
nhau 1 phút trước 
= =

Jimin:  hình như anh
thích em mất rồi,
jungkookie ơi
>.<

JungKook:  còn em
thì yêu anh từ lâu rồi,
đồ ngốc








___________________________ End chap 90 _____