One hundred

JungKook:  jimin, anh
có rảnh không?

Jimin:  anh đang
rảnh

JungKook:  vậy tụi mình
yêu nhau đi cho nó bận

JungKook:  em cũng
đang rảnh nè :)

Jimin:  em nói cái
gì cơ?

JungKook:  vậy tụi mình
yêu nhau đi cho nó bận?

Jimin:  không, câu
trước đó cơ

JungKook:  jimin, anh có
rảnh không?

Jimin: đéo rảnh
nhé :)))

JungKook:  ...___________________________ End chap 100 _____

___Lại có fic ms nek :3

______________________

Mình sẽ kết thúc fic "house of kookmin" tại đây và sẽ làm tiếp part.2 của fic này. Mọi người ủng hộ nhe :)))

Danh sách chương: