Jjk Pjm Text Seventy Four

JungKook :  jimin, em biết có thứ này rẻ lắm

JungKook :  anh đi lấy cùng
em đi :)

Jimin :  thật sao?

Jimin :  cái gì vậy?

JungKook :  giấy đăng kí kết hôn :)))))

Jimin : 

Jimin :  vậy mình đi đi
:)

JungKook :  anh đồng ý sao???

Jimin : 

Jimin :  chờ tới 30/2 em
nhé :)

Jimin :  see you later
^^

JungKook :  ...

___________________________ End chap 74 _____

Có rùi nak :v
Ai muốn biết thêm về tui thì bơi vào đây nhé :)

- Ask Me Anything -