Jjk Pjm Text Seventy Nine

Jimin : jungkook, cho
anh mượn tiền

JungKook : em không có

Jimin : hôm qua là kì
lãnh lương của em mà

JungKook : thì dốc hết tiền đi mua nhẫn cầu hôn anh rồi còn đâu
___________________________ End chap 79 _____