Jjk Pjm Text Seventy Two

JungKook :  jimin

JungKook :  trước đây em
luôn tự hỏi lãng mạn là như
thế nào

JungKook : bây giờ thì em
hiểu rồi

Jimin : như thế nào
vậy?

JungKook :  có anh thì mọi
thứ đều trở nên lãng mạn <3
___________________________ End chap 72 _____