Jjk Pjm Text Seventy

JungKook : jimin

Jimin : ừ?

JungKook : sao ngày nào
cũng thấy anh bận bịu hết
trơn vậy?

JungKook : tới khi nào
mới rảnh đây?

Jimin : để làm gì?

JungKook : rảnh thì cưới
cmn em đi!
___________________________ End chap 70 _____

Fic mới ~.~