Jjk Pjm Text Sixty Nine Geniusyoongiday

Jimin: anh buồn quá
kookie :(((

JungKook: sao vậy?

JungKook: bị bồ đá?

Jimin: ừm :(((((

JungKook: có sao đâu :)

JungKook: bỏ nó đi :)))

JungKook: về đây có em thương anh là đủ rồi :3.2B continue.