Trưng cầu ý kiếnTui muốn chuyển ver một bộ truyện mới, mà couple chính không phải là KookMin! Đang phân vân không biết nên chọn couple nào, cần sự biểu quyết của mọi người a~~~

Nhắc trước, fic này có đảo chính từ thụ thành công và ngược lại, nên tui mới không muốn chuyển thành KookMin, tui không thể không thấy "ngứa" khi nhìn Jimin làm công được, vậy nên khi lựa couple nên tránh couple nào liên quan tới Jimin nhé, và cả VKook nữa (tui bị dị ứng với couple này)!

Tui có một số gợi ý cho mọi người (đây là những couple tui đã để ý):
1. Sope
2. SuTae/ TaeGi
3. HopeTae/ VHope
4. SuKook/ KookGa
5. Others =)))

Hãy cho tui một ý kiến đi! Please, guys!

Danh sách chương: