Jjk Pjm Text Thirty One

JiminJungKook, việc hối hận nhất đời em là gì?

JungKookKhông phải là người đầu tiên gặp anh :<

JiminThế nếu có kiếp sau, em muốn làm gì?

JungKookLà người đầu tiên gặp anh :)

JiminVậy hãy chờ kiếp sau rồi làm "bố" anh nhé :))).2B continue.