Jjk Pjm Text Thirty Six

Jimin: dạo này em toàn bị nhầm lẫn lung tung thôi, jungkook :/

Jungkook: nhưng có một điều em chắc chắn sẽ không bao giờ nhầm lẫn :)

Jimin: là gì?

Jungkook: em yêu anh!!! <3


.2B continue.