Jjk Pjm Text Thirty Three

JungKookCó một truyền thuyết về trái táo

JiminCái này anh biết :D

JiminTuy chưa chắc chắn nhưng người ta cho rằng trái táo chính là trái cấm

JiminAdam và Eva đã ăn nó và bị đuổi khỏi vườn địa đàng

Jimin:  "Trái trí tuệ" đấy ^^

JungKookYep, "trái trí tuệ"

JungKookVậy nên anh phải ăn nhiều vào đấy nhé, Jimin :)))

Jimin... ="=.2B continue.