Twelve

                           02:00

Jeon_Seagull :  Jiminie~!!!

                            02:02

Jeon_Seagull :  Jiminie-hyung!!!

                             02:04

Jeon_Seagull :  Jimin-ssi??!

                              02:06

Jeon_Seagull :  PARK JIMIN!!!

                               02:10
            Park_Mochi đã lỡ cuộc trò
             chuyện video với bạn.
             Th7 02:09.

Park_Mochi :  ( Đã xem  CN 07:39 )

Jeon_Seagull :  Jiminie, sao hôm qua em gọi anh không nghe *uỷ khuất*

Park_Mochi :  Bố khỉ!!!

Park_Mochi :  2h sáng anh còn đang ôm Ryan ngủ!!!

Park_Mochi :  Gọi tới ai nghe?!?

Park_Mochi :  Anh còn chưa xách tạ tới đập nát mặt chú mày là may!!!

Jeon_Seagull :  ...-----------------------------------------------// End chap 12 //-------------------

Danh sách chương: