Jjk Pjm Text Twenty Five

JungKook:  Jimin, anh có biết bàn tay của em dùng để làm gì không? :)))

Jimin:  Thì để làm việc kiếm tiền chứ sao!

Jimin:  Cứ thích nói nhảm

JungKook:  Không chỉ có thế thôi đâu

JungKook:  Còn một chuyện cực kì cực kì quan trọng mà chỉ có em mới làm được :)))

JungKook:  Sánh ngang với việc cứu thế giới luôn đấy •.<

Jimin:  Là gì thế??? O_o

JungKook:  Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời <3


.2B continue.