Jjk Pjm Text Twenty Nine

JiminJungKook, hãy nói thật với anh

JiminEm có ghét anh không?

JungKook

Jimin:(((

JungKookTrừ ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ra

JungKookThì ngày nào em cũng ghét anh cả, Jimin :)))

.2B continue.