Twenty one

JungKook : Yêu là yêu và không yêu là không yêu :)))

Jimin : TaeHyung là gì đối với em?

JungKook : Anh trai lớn hơn 2 tuổi :>

Jimin : Em gọi cậu ấy là...?

JungKook : TaeHyung-hyung

Jimin : Anh bằng tuổi Tae

Jimin : Vì cớ gì em chẳng bao giờ thêm từ "hyung" vào sau tên của anh mỗi lần nói chứ?!

JungKook : Vì anh là "vợ" nhỏ của em :)))

-----------------------------------------------// End chap 21 //--------------------

Danh sách chương: