Jjk Pjm Text Twenty Six

Jimin:  Trong tất cả các bài hát từ trước đến nay của nhóm

Jimin:  Thì em thích bài nào nhất, JungKook?

JungKook:  No More Dream :)))

Jimin:  Tại sao?

JungKook:  Vì có phần em bế anh lên (^^)

Jimin:  Oh, còn anh thì không thích nó cho lắm

Jimin:  Vì khi bế anh lên, em chỉ toàn sờ mông anh!  = =

JungKook:  :)))

.2B continue.