Twenty six

Jimin : Trong tất cả các bài hát từ trước đến nay của nhóm

Jimin : Thì em thích bài nào nhất, JungKook?

JungKook : No More Dream :)))

Jimin : Tại sao?

JungKook : Vì có phần em bế anh lên (^^)

Jimin : Oh, còn anh thì không thích nó cho lắm

Jimin : Vì khi bế anh lên, em chỉ toàn sờ mông anh! = =

JungKook : :)))
-----------------------------------------------// End chap 26 //------------------

Happy Birthday Kim TaeHyung!!!🎂🎂🎂🐯🐯🐯

Danh sách chương: