Jjk Pjm Text Twenty Three

Jimin: JungKook, chẳng lẽ chúng ta không thể là bạn bè được sao?! :(((

JungKook: Yep

JungKook: Vì anh chỉ được là "vợ" em thôi :)))
.2B continue.