Twenty

Jimin : JungKook, đố em hôn người đẹp trai nhất thế giới :)))

JungKook : .............

Jimin : Sao thế?

Jimin : JungKook, đi đâu rồi???

JungKook : Em đang đứng trước gương

Jimin : Làm cái gì chứ?!

JungKook : Ngắm "người đẹp trai nhất thế giới" :)))

Jimin : Tự tin đến vậy ="=

JungKook : Jimin, có muốn hôn "vợ" em không :)

Jimin : Em cho phép sao??? o_o

JungKook : Cũng có sao đâu ^^

JungKook : Tới trước gương đi

Jimin : Rồi đấy, làm gì nữa?

JungKook : Hôn cái người trong gương ấy

JungKook : "Vợ" em đó :3-----------------------------------------------// End chap 20 //----------------------

Danh sách chương: