Two

@_JM95: JungKookie, em đang làm gì? :)))

@_JK97: Em chuẩn bị đưa người yêu đi chơi :)

@_JM95: Lại đả kích trái tim mong manh của anh rồi :(((

@_JM95: Em đi chơi ở đâu?

@_JM95: Anh có thể biết được chứ? :/

@_JK97: Dĩ nhiên rồi :)

@_JK97: Anh xuống mở cửa đi

@_JK97: Em đang đứng trước nhà anh này :)))

@_JM95: ...
-------------------------------------------------------// end chap 2 //---------

Danh sách chương: