Jjk Pjm Text Two

JiminJungKookie, em đang làm gì? :)))

JungKookEm chuẩn bị đưa người yêu đi chơi :)

JiminLại đả kích trái tim mong manh của anh rồi :(((

JiminEm đi chơi ở đâu?

JiminAnh có thể biết được chứ? :/

JungKook: Vậy anh thích đi đâu để em đưa đi? :)

Jimin...
.2B continue.