Kiep Chuyen Sinh La Bill Cipher Bowsette

Theo phong trào Waifu mới nổi nên Shiro cũng hưởng ứng thôi........thưởng thức nhé.
Nuột thế này thì ai cần cứu công chúa nữa, đến hang của ẻm rồi hốt về luôn cho lẹ :3
LOLI vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn vạn tuế

Cạn lời................................................😐😐😐😐😐😐
Shiro chọn Nagato-onee chan và Bowser-onee chan