Kookmin World Version 3 Ca Cuoc Doi 16 Nam Tuoi Dang Cua Toi D

tôi thế với các anh em là cả cuộc đời 16 năm gần 17 trời tuổi đảng của tôi chưa thấy ai ngu muội đến độ này như Jeon Jungkook ạ :D 

THỀ LUÔN :D TRONG CUỘC ĐỜI ĐẦY SỰ BÊ ĐÊ VÀ BIẾN ĐỘNG CỦA MÌNH :D CHƯA BAO GIỜ THẤY AI NHƯ VẬY Ạ :D