Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung 8 3

🐰
Taehiongie ơi nay 8/3 anh đã mua quà gì tặng mẹ anh chưa?

🐯
Chưa. Anh chưa nghĩ ra mua gì hết.

🐰
Vậy đưa em về tặng cho mẹ anh một cậu con rể đi :3

🐯
Mỗi năm lại tặng 1 ông tự nhận là con rể, mẹ anh cũng ngán lắm rồi :>

🐰
*mọc sừng*

8/3/2019
Tri