Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Ban

Guk
Taetae, mai giao thừa mình cùng nhau đi xem bắn pháo hoa đi.

Tae
Ok luôn 👌

Guk
Giờ cũ chỗ cũ nhé 🙄

Tae
Ừ, nốt mai là anh với mày cùng nhau đón giao thừa 7 năm rồi đó 😗

Guk
Nhưng năm nay sẽ khác nhaaa...
Năm nay sẽ đi cùng người yêu 🙄

Tae
Ủa sao biết hay vậy :3
Đúng rồi, năm nay anh sẽ dẫn bạn trai đi cùng, anh Namjoon phòng kế á.

Guk
(Đang nhập) Anh yêu em...
(Đã xoá)

7/2/2019
Ngược tí 👌

Cái này đáng nhẽ up hôm 29 mà quên mất 😢