Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Chich

Taehiong bù lu bù loa khóc

"Suốt ngày làm làm làm, lăn lăn lăn, đâm đâm đâm, tôi quá mệt mỏi rồi. Mà làm thì làm 1 hiệp thôi, chơi tận 7 hiệp ai chịu nổi."


Jeongguk dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Taetae

"Bảo bối, đâm vào hiệp 1 là lỗi của em, nhưng để em đâm tới hiệp 7 thì là chắc chắn lỗi của tiểu cúc Tae rồi 😢"

15/3/2019
Đú trend bà Giang :<